Бүгүн Бишкек шаарында Улуу Британиянга сезондук айыл чарба жумуштарына PRO FORCE оператору менен бетме-бет маектешүү өтүүдө

27 Март 2023
Бүгүн Бишкек шаарында Улуу Британиянга сезондук айыл чарба жумуштарына PRO FORCE оператору менен бетме-бет маектешүү өтүүдө

Бүгүн Бишкек шаарында Улуу Британияга сезондук айыл чарба жумуштарына PRO FORCE оператору менен бетме-бет маектешүү өтүүдө.

Оператордун өкүлдөрү сезондук айыл чарба жумуштарынын программасы менен тааныштырып, Улуу Британиядагы иштөөнүн шарттары жөнүндө айтып беришти, андан кийин ар бир изденүүчү менен жеке маектешүү болуп өттү.

Бетме-бет маектешуулөр 28 жана 29-мартта улантылат.

Тандоонун жыйынтыгы www.migrant.kg. сайтка жайгаштырылат "Улуу Британияга жумушка орношуу"бөлүмүнө