Мекен карт

30 Март 2023
Мекен карт

"Мекен-карт" документи Кыргызстандын аймагында тоскоолдуксуз кирүүнү жана болууну, билим берүү жана медицина кызматтарын пайдаланууну, уруксат берүүчү документтерди тариздебестен эмгек ишмердигин жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн жана башка көптөгөн нерселерди камсыз кылат.

 

Мекендештин статусун алуу процесси өтө жөнөкөй жана чет өлкөлүк жарандарга – Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандарына, алардын балдарына жана неберелерине жеткиликтүү.

 

Кыргызстандын аймагында кайрылуу үчүн Калкты тейлөө борборлоруна кайрылуу жана 10 000 сом өлчөмүндөгү мамлекеттик алымды, ошондой эле «Мекен-карта» документин кабыл алуу, берүү, даярдоо жана персонификациялоо боюнча 1315 сом суммасында чыгымдарды төлөө керек. Эгерде арыз ээси чет өлкөдө болсо, анда Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк өкүлчүлүгүнө тийиштүү документтерди тапшырып, 10 618 сом жана 40 АКШ долларын консулдук жыйым катары төлөй аласыз.

Төлөм “РСК Банк” ААК, “Айыл Банк” ААК филиалдарында, ошондой эле Кыргыз почтасынын бөлүмдөрүндө жүргүзүлүшү мүмкүн.

Арыздарды кароонун мөөнөтү жалпы тартипте 3 айды, жөнөкөйлөтүлгөндө 1,5 айды түзөт. Эгерде чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан учурдан тартып алты ай өтө элек болсо, жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берүү өтүнүчү менен кайрылууга укуктуу.

 

Кошумча маалымат алуу үчүн 119 Call-борборуна кайрылсаңыз болот же Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин, Санариптик өнүктүрүү министрлигинин жана Тышкы иштер министрлигинин социалдык тармактардагы расмий баракчаларына суроо жазсаңыз болот.

 

______________________________________________

 

Документ «Мекен-карт» обеспечивает беспрепятственный въезд и пребывание на территории Кыргызстана, доступ к услугам образования и медицины, возможность осуществления трудовой деятельности без оформления разрешительных документов и многое другое.

 

Процесс получения статуса соотечественника является достаточно простым и доступным для иностранных граждан - бывших граждан Кыргызской Республики, их детей и внуков.

 

Для того чтобы подать заявку на территории Кыргызстана, необходимо обратиться в Центры обслуживания населения и оплатить государственную пошлину в размере 10 000 сом, а также расходы на прием, выдачу, бланк и персонификацию документа Мекен-карт в размере 1315 сомов. Если заявитель находится за границей, то можно подать необходимые документы в загранучреждении Кыргызской Республики и оплатить 10 618 сом и 40 долларов США в качестве консульских сборов.

 

Оплату можно производить в филиалах ОАО «РСК Банк», ОАО «Айыл Банк», а также отделениях Кыргыз Почтасы.

 

Срок рассмотрения заявлений составляет порядка 3 месяца в общем порядке и 1,5 месяца в упрощенном. Иностранные граждане имеют право обратиться с ходатайством в упрощенном порядке в том случае, если с момента выхода из гражданства Кыргызской Республики прошло не более шести месяцев.

 

За дополнительной информацией можно обратиться в Call-центр 119 или написать вопрос на официальных страницах в социальных сетях Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства цифрового развития и Министерства иностранных дел.